Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace učeben geoinformačních technologií
Project IdFRVŠ 209/A/b
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationGeoinformační technologie (GIT) patří k moderním nástrojům práce s geografickými daty. Výstupy se uplatňují v dílčích disciplinách fyzické a socioekonomické geografie a rovněž biologie. Efektivní využití GIT je mj. vázáno na výkonnou výpočetní techniku a programové prostředky. Cílem projektu je inovace dvou laboratoří geoinformačních technologií, Laboratoře geografických informačních systémů (GIS) a Laboratoře dálkového průzkumu Země (DPZ). Laboratoř GIS (místnost L305) je v současné době vybavena výpočetní technikou z roku 2002, zakoupenou z finančních prostředků PřF OU a katedry. Vybavení do Laboratoře DPZ (místnost L403) pro zpracování obrazových záznamů bylo pořízeno v roce 2003 z finančních prostředků projektu FRVŠ 1107/2003. Obě laboratoře jsou po intenzivním využívání a čase, který uplynul od jejich nákupu, na hranici životnosti, což je limitujícím faktorem pro realizaci výuky na současné úrovni vědy a techniky. Investiční prostředky budou využity pro zakoupení pracovních stanic, zařízení pro sběr geodat a tisk mapových výstupů (skener A1, tiskárna A3), prodloužení a rozšíření licencí Microstation a Surfer, update PCI Geomatica a zakoupení software Idrisi Land Change Modeler for ArcGIS.