Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozšíření dostupnosti počítačové sítě ve výukových prostorách Ostravské univerzity
Project IdFRVŠ1956/A/c
Main solverRNDr. Pavla Lokajová
Period1/2009 - 12/2009
ProviderCentrum informačních technologií, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation