Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace předmětů stávajícího studijního programu Animovaná tvorba Fakulty umění OU
Project IdFRVŠ/2074/F2/a
Main solverMgr. Denisa Jánská
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationZačlenění praktické výuky animace v bakalářském programu Animovaná tvorba do edukačního záměru inovace předmětů Ateliérová tvorba, Animační ateliér, Střihová skladba, Seminář střihové skladby, Kinetická kresba a Základy dramaturgie a scenáristiky. Inovací stávajících předmětů Ateliérová tvorba, Animační ateliér, Střihová skladba a Základy dramaturgie a scenáristiky zásadně promění charakter jejich edukační hodnotové orientace. Rozšířením teoretické výuky, získá Ateliér animované tvorby prostor k praktické části koncepční výuky svých studentů a v učebně vybavené digitální technologií umožní střetávání a křížení tvůrčích invencí a technik používaných studenty jiných ateliérů fakulty.