Projects & Grants
GA 201/04/0381
Project IdGA201/04/0381
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem projektu je spojit a koordinovat spolupráci a výzkum v oblasti teorie čísel mezi navrhujícími českými výzkumnými pracovišti. Úsilí spolupracovníků projektu se bude koncentrovat na další rozvoj metod algebraické, kombinatorické a analytické teoriečí sel. Přesněji, dále rozvinout metody pro charakterizaci fundamentálních aspektů algebraických číselných těles, a to jak používaných pro popis vlastností struktury ideálů algebraických rozšíření, tak i používaných pro studium abstraktních systémů ideálův rozličných algebraických systémech a v teorii divizorů uspořádaných grup. Metody kombinatorické a analytické teorie čísel mají přispět k lepšímu porozumění aritmetických vlastností (jako hustotní vztahy, iracionalita, rovnoměrné rozdělení apod.)standardn ích aritmetických objektů, jako jsou číselné množiny racionálních celých čísel a algebraických celých čísel, anebo množin aritmetických funkcí, nebo jejich zobecnění jako abstraktní aritmetické pologrupy. Důležitým aspektem aktivity členů