Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Erasmus Intensive Programme. Introducing Paneurhythmy: be Fit, Creative and Social
Project IdErasmus
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period5/2009 - 6/2009
ProviderKatedra pedagogiky a andragogiky, Ostatní projekty EU
Statefinished
AnotationIntenzivní program v oblasti sociální pedagogiky a sportu je zajištěn třemi partnerskými institucemi z Bulharska, Belgie a ČR. Hlavním řešitelem je univerzita V.-Turnovo Bulharsko. Jedná se o dvoutýdenní aktivitu pro studenty a učitele partnerských institucí.