Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

TIPP - Teachers in practice and process
Project IdComenius
Main solverdoc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Period10/2007 - 9/2009
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
AnotationAnotace projektu TIPP TIPP-Teachers In Practice and Process ? www.teachers-ipp.eu 2007-2009 je multilaterální projekt Evropské unie programu Celoživotního učení číslo 134222-LLP-1-2007-DE-Comenius-CMP. - Koordinátorem projektu je Studijní seminář I. Univerzity v Bielefeldu/Německo, dalšími členy jsou instituce pro vzdělávání učitelů v Helsinkách/Finsko, ve Vídni/Rakousko, ve Vilniusu/Litva, v Ostravě/Česká republika a v Opole/Polsko. - Centrálním pojmem projektu je žákovská/studentská heterogenita. - Cílem projektových aktivit je příprava diagnostických, programových a vyhodnocovacích nástrojů určených pro začínajícího učitele ve fázi přechodu ze studia do profesního působení. - Produkty projektových aktivit budou začínajícím učitelům sloužit jako pomoc při orientaci v problematice žákovské/studentské heterogenity a při přípravě vyučování s ohledem na žákovskou heterogenitu. Příspěvek Ostravské univerzity vyčíslený jako ?vlastní podíl instituce? je založen na souhlasu a spočívá v souhlasu s tím, aby členky katedry germanistiky FF OU: - Doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. a - Mag. Silvia Neumayer-El Bakri se po dobu dvou let podílely na projektové práci a využívaly přitom infrastrukturu instituce.