Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava na účast v Operačních programech a rozvoj prostředků internacionalizace na Ostravské univerzitě v Ostravě
Project IdRP2008
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationOstravská univerzita již v roce 2007 zahájila intenzivní přípravu na účast v Operačních programech EU, zejména v programu Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Klíčový důraz byl kladen na zahájení přípravy investičních projektů v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace, které na rozdíl od ?měkkých? projektů bude vyžadovat rozsáhlou projektovou přípravu a dosti komplikované práce související s tvorbou vlastního projektu. V této oblasti byly vytipovány v současné době dva klíčové projekty, jmenovitě projekt ?Vznik fakulty sociálních studií a vytvoření Evropského centra sociálního výzkumu? a projekt ?Centrum výzkumu inteligentních systémů inspirovaných přírodou?. Oba projekty vyžadují kromě dokonalé přípravy obsahové stránky výzkumné a výukové činnosti také zpracování rozsáhlých studií stavebních prací, týkajících se vzniku Centra v areálu přírodovědecké fakulty OU v Ostravě-Hladnově v nově připravované budově a rekonstrukce budovy v areálu OU v Ostravě-Zábřebu pro nově vytvářenou fakultu sociálních studií a Evropské centrum. Tyto přípravné práce budou vyžadovat jak velké pracovní zatížení zaměstnanců OU tak i účast externích poradenských firem pro zpracování vlastních projektů v rámci Operačních programů a zejména zpracování nákladných projektových dokumentů stavebních rekonstrukcí.