Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Technické prostředky nutné pro další rozvoj informačních technologií
Project IdRP2008
Main solverRNDr. Pavla Lokajová
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationRozvoj vysoké školy je spjat s rozvojem využívání informačních technologií. Zajištění podmínek nutných pro provoz a další rozvoj informačních technologií je předmětem řešení tohoto projektu. Konkrétně se jedná o nákup a instalaci nových technických prostředků (centrální záložní zdroj UPS).