Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Realizace systému hodnocení hlavních činností univerzity
Project IdRP2008
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt řeší systém hodnocení klíčových procesů univerzity. Tím je možné jasně definovat oblasti dalšího rozvoje. Projekt se zaměří na tři oblasti dlouhodobého záměru univerzity : ? Zavedení systému pro hodnocení kvality a efektivity v oblasti vzdělávání ? Evaluace kvality řízení na PřF podle metodiky EFQM ? Vytvoření systému pro hodnocení kvality a efektivity v oblasti VaV V oblasti Zavedení systému pro hodnocení kvality a efektivity v oblasti vzdělávání projekt navazuje na přípravnou fázi v roce 2007. Po určení základních kritérií, postupů a harmonogramu, bude v závěru roku 2007 pilotně celý projekt ověřen. Rok 2008 přinese doladění principů (IT systémy, kritéria, hodnoty a hodnocení) po pilotním ověření a prvotní celouniverzitní ověření systému pro hodnocení kvality. Součástí projektu bude aplikace hodnocení systému řízení fakulty pomocí modelu EFQM.