Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba koncepce celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity
Project IdRP2008
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationHlavním cílem Projektu je vytvoření Koncepce celoživotního vzdělávání OU jako účinného prostředku zkvalitňování jejího působení na bázi analýzy aktuálních potřeb, jakož i stávajících kapacit a proponovaných možností jednotlivých pracovišť OU, poznání řešení v hospodářsky vyspělých krajinách, aktuálních záměrů MŠMT ČR, potřeb trhu - zejména v regionu MSK, v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 (aktualizace 07/2007).