Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava OU na získání certifikátu ECTS
Project IdRP2008
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationOstravská univerzita po získání Diploma Suplement Label (2006) zaměřuje pozornost k vytvoření podmínek a srovnání kreditního systému ke stavu žádosti o ECTS LABEL.