Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Utilisation of Nursing Classifications NANDA - International and NIC in Home Care
Project IdNS9761
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period7/2008 - 12/2011
ProviderIGA MZd
Statefinished
AnotationCílem projektu je ověření využitelnosti mezinárodních ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC a jejich implementace do elektronického protokolu ošetřovatelských dat v domácí péči. Na základě analýzy dat klientů domácí péče a zdrojových dat NN bude vytvořen soubor ošetřovatelských diagnóz vhodný pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči a soubor ošetřovatelských intervencí odpovídající zvoleným ošetřovatelským diagnózám. Po evaluaci expertními skupinami budou soubory implementovány do české verze elektronického protokolu. Elektronický protokol bude využitelný v ošetřovatelské praxi domácí péče pro ošetřovatelskou diagnostiku klientů, pro rozhodování o optimálních ošetřovatelských intervencích, pro definování plánů ošetřovatelské péče. Jednu větu o přínosu ke zkvalitnění zdravotní péče... Ošetřovatelská data elektronického protokolu budou využitelná i pro další statistické zpracovávání (zdravotní pojišťovny, ÚZIS, výzkum).