Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Základní a rotačně-vibračně excitované stavy modelových atomárních klastrů
Project IdMSK VaV 15/08/a/1a
Main solverMgr. František Karlický, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation