Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The innovation of teaching translation and interpreting in the field of Russian studies and improvement of its quality at the Faculty of Arts, Ostrava university ? a pilot project
Project IdFRVŠ 1495/F5/a
Main solverMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín na katedře slavistiky OU, především předmětů Základy překladu a Základy tlumočení. V jeho rámci bude provedena revize a zvýšení provázanosti translatologických disciplín navzájem a s ostatními odbornými předměty. Vzhledem k nové technice bude prioritně modifikována výuka tlumočnictví. Bude vytvořena série původních počítačových prezentací pro výuku překladatelství a tlumočnictví. Z prostředků projektu bude podstatně doplněn a modernizován fond translatologické literatury. Součástí projektu je také prezentace jeho výsledků odborné veřejnosti. Projekt bude sloužit jako pilotní pro příbuzné obory vyučované na FF OU.