Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Project IdHS
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period11/2007 - 12/2010
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationCílem smlouvy je polupráce na projektu SP/1B7/189/07 "Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potencionálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny"