Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Project IdIGS PdF 3/2007
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt bude sloužit k ověření možností identifikace matematicky nadaných žáků na prvním stupni základní školy. Jedná se o identifikaci žáků zasahujících do pásma širší normy a následné podchycení jejich zájmu o matematiku. Na této identifikaci by se podíleli školní psychologové a školní speciální pedagogové. Současné zjišťování úrovně schopností dítěte a následná identifikace probíhá pouze psychologickými testy na půdě pedagogicko psychologické poradny. Ne všichni žáci se zde dostanou a jejich případný vysoce nadprůměrný talent může zůstat nerozpoznám, dítě postupně ztrácí zájem nejen o matematiku a předměty s ní spojené, ale o školu vůbec. Aby k těmto případům nedocházelo nebo byly omezeny na minimum, je nezbytné umět identifikovat nadané v oblasti širší normy, z nich se cílenou prací pedagogů a rodičů mohou projevit výrazné matematické talenty.