Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Optimalizace svalového výkonu
Project IdIGS PdF 2/2007
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationNa KTV je zapojeno ve výzkumu svalového výkonu, který se realizuje v Laboratoři lidské motoriky 9 studentů v rámci svých diplomových a 7 studentů v rámci bakalářských prací. Výzkum, který je prováděn v rámci mé disertační práce ve spolupráci se školitelem Prof. PhDr. Františkem Vaverkou CSc. se zaměřuje na vysvětlení vztahu mezi rychlostí pohybu, silou a svalovým výkonem při různých odporech, které jsou svalovou kontrakcí překonávány pro jednotlivé specifické pohyby. Výsledky získané tímto výzkumem budou využitelné při diagnostice pohybu sportovců a zdravotně postižených lidí, dále při optimalizaci zátěže pro svalový trénink a neinvazivní metodu zjišťování druhu svalových vláken, které jsou při daném pohybu a zátěži využívány. Finanční prostředky získané v rámci IGS bych rád využil na návštěvu zahraničních laboratoří v Německu a USA, které se podobnou problematikou zabývají abych mohl načerpat teoretické poznatky a praktické zkušenosti z biomechanickými měřeními v rámci konzultací s týmem Prof. Hamilla, který působí na: U Mass Amherst - Department of kinesiology.