Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

CiCe - Children´s Identity and Citizenship in Europe
Project IdErasmus
Main solverMgr. Marta Šigutová, M.A.
Periodr1/2006 - 12/2008
ProviderErasmus
Statefinished
AnotationProjekt sdružuje pracovníky vysokoškolských institucí v Evropě. Je zaměřen na výzkum otázek občanství, identity, kooperativního učení. Zabývá se praktickou aplikací výsledků výzkumu ve vysokoškolské výuce, zejména ve vzdělávání učitelů.