Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

TEAM - Teaching English in Advanced Multinational Environments
Project IdErasmus
Main solverMgr. Marta Šigutová, M.A.
Periodr3/2004 - 12/2007
ProviderErasmus
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vytvoření modulů přednášených v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, kteří studují v rámci mobilit na OU. Sylabus je koncipován tak, aby bylo dosaženo 30 ECTS, a to v předmětech Language (tj. na OU český jazyk pro cizince), Culture (Kultura) a European Studies (Evropská studia). Na projektu spolupracuje 5 evropských vysokoškolských institucí.