Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

FALCO - Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB - TUO k integraci znevýhodněných studentů
Project IdESF
Main solverPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Period9/2006 - 9/2008
ProviderOP RLZ (Rozvoj lidských zdrojů)
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvoření fungujícího systému přístupů k handicapovaným studentům, jeho zapracování do organizačního řádu Ekonomické fakulty VŠB-TUO a spolupráce s organizacemi,které mají vztah k dané problematice.