Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Centrum politické a kulturní geografie
Project IdFPP1080
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period4/2007 - 12/2009
ProviderDěkanát PřF, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje
Statefinished
Anotation