Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Pilotní projekt - Epidemiologická studie změn metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
Project IdIGS 03/2007
Main solverdoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Period3/2007 - 12/2007
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
AnotationV rámci předloženého projektu bude vyšetřeno přibližně třicet osob ve věku 25 až 65 let po amputaci jedné dolní končetiny. Do souboru budou zařazeni pacienti po amputaci z traumatických, onkologických nebo vaskulárních příčin (diabetici). U těchto sledovaných osob budou vyšetřeny: anamnestické údaje (OA a RA se zaměřením na životní styl a rizikové faktory KVO), základní klinické vyšetření, podrobné biochemické vyšetření zaměřené na rizikové faktory KVO, jídelní zvyklosti, antropometrické vyšetření se zaměřením na složení těla a distribuci tuku. U sledovaného souboru bude provedeno měření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, měření srdeční frekvence a hladiny stresových hormonů v průběhu jednotlivých fází adaptace na chůzi s protetickou pomůckou. Jako kontrolní skupina pro posouzení fyziologické odezvy organismu na pohybovou aktivitu při chůzi, budou sloužit zdraví stejně staří jedinci z řad studentům a zaměstananců Ostravské univerzity. Součástí projektu bude i sledování kvality života pacientů po amputaci a zjišťování jejich psychosociální situace (dotazníkové šetření).