Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Studium diverzity a ekologie vybraných skupin organizmů příbřežních vod Vietnamu
Project IdMSK VAV11/07/a/1a
Main solverRNDr. Ivona Kočárková, Ph.D.
Period8/2007 - 12/2007
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation