Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Studium diverzity a ekologie vybraných skupin organizmů příbřežních vod Vietnamu
Project IdMSK VAV11/07/a/1a
Main solverRNDr. Ivona Horká, Ph.D.
Periodr8/2007 - 12/2007
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation