Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace a internacionalizace vybraných studijních oborů na Ostravské univerzitě
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.3/0439
Main solverMgr. Monika Šumberová, MBA
Period12/2006 - 6/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationCílem projektu je zpřístupnit a zkvalitnit terciální vzdělávání ve studijních oborech Politická a kulturní geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj na OU a zvýšit tak konkurenceschopnost a uplatnitelnost absolventů těchto oborů na trhu práce. Jsou vytvořeny dva moduly předmětů vyučovaných v angličtině. Vznikla specializovaná knihovna a byly vytvořeny veřejné webové stránky pro zlepšení nabídky studijních materiálů a zvýšení dostupnosti pramenů a informací. V rámci projektu byl uspořádán mezinárodní workshop Migration and Development za účasti mnoha významných odborníků z celého světa. Cílové skupiny Především studenti Ostravské univerzity v Ostravě. Základní aktivity - Příprava a realizace modulů kurzů vyučovaných v anglickém jazyce - Vytvoření elektronických studijních materiálů - Mezinárodní semináře - Vytvoření tištěných studijních materiálů a vznik odborných knihoven - Informační materiály - Webové stránky projektu Výstupy projektu Hlavním cílem projektu je zpřístupnit a zkvalitnit terciární vzdělávání ve studijních oborech Politická a kulturní geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj vyučovaných na OU a zvýšit tak konkurenceschopnost a uplatnitelnost absolventů těchto oborů na trhu práce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kvalitativního rozvoje výuky zmíněných oborů na OU.