Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vybudování moderní víceúčelové laboratoře pro interaktivní výuku botanických disciplín
Project IdFRVŠ 2497/A/a
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt je zaměřen na vybudování víceúčelové laboratoře pro interaktivní výuku botanických disciplín na katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě. Laboratoř a její vybavení bude sloužit k interaktivní výuce studentů v bakalářském i magisterském studiu. Díky vybavení laboratoře bude možné provést připravovanou inovaci výuky botanicky zaměřených předmětů podle současných trendů a s využitím interaktivních technologií.Tato inovace výuky bude podpořena i tvorbou didaktických materiálů. Materiály budou v elektronické podobě. K jejich pořízení bude využita optická a počítačová technika (CCD kamera, počítačová analýza obrazu, mikrofotografie). Předpokládaný celkový počet studentů, kteří postupně absolvují výuku v této laboratoři, bude činit asi 200 až 250 za semestr. Celková vytíženost laboratoře bude asi 600 vyučovacích hodin za semestr.