Courses

Course title:German 4
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / NEM4X
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (G); Mgr. Pavlína Hilscherová; PhDr. Irena Šebestová, CSc.
Language:German
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem cvičení je dále rozvinout u studentů jejich výchozí znalosti německého jazyka odpovídající stupni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si rozšíří slovní zásobu a osvojí si gramatické struktury potřebné pro ústní a písemnou komunikaci o tématech spojených s řešením každodenních situací i s volnočasovými aktivitami. Absolvent dosáhne počáteční hranice stupně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Základní literaturou pro výuku je učebnice Sprechen Sie Deutsch? 2. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury. Cvičení není určeno pro studenty oborových kateder.