Courses

Course title:Vvedenije v funkcionalnuju stilistiku / Functional Stylistics
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7ZFST
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Kurz navazuje na předměty Lexikální cvičení - ruština, Gramatika 1-4 - ruština. V přednášce je studentům podána charakteristika pěti hlavních funkčních stylů (a jejich podstylů) s výčtem typických obsahových a formálně jazykových rysů v obou jazycích. Na cvičeních tyto typické rysy studenti pozorují na krátkých ruských textech. Hlavní pozornost je věnována stylu odbornému, administrativnímu, publicistickému a prostěsdělovacímu.