Courses

Course title:Competency training for Public Affairs
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7SCPA
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je poskytnou studujícím možnost prokázat svou orientaci v široké problematice Public Affairs prostřednictvím zpracování a obhajoby případové studie. Studující tak získají legitimní výstup o své kompetenční výbavě pro pracovní trh ještě v průběhu pregraduální přípravy ve formě sdruženého mikrocertifikátu PA, což jim může pomoci při realizaci následných stáží.