Courses

Course title:Competency training for Human Resources
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7SCHR
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je poskytnou studujícím možnost prokázat svou orientaci v problematice Human Resources prostřednictvím zpracování a obhajoby případové studie. Studující tak získají legitimní výstup o své kompetenční výbavě pro pracovní trh ještě v průběhu pregraduální přípravy ve formě sdruženého mikrocertifikátu HR, což jim může pomoci při realizaci následných stáží.