Courses

Course title:Seminar Of Russian Terminology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7PZRT
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled o terminologických systémech a o obecných pravidlech platných v terminologii v českém a ruském jazyce. Seminář seznamuje studenta se zdroji terminologických informací a se zásadami a metodami terminologické a terminografické práce.