Courses

Course title:Work over French literary text 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7PFLT
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem seminářů je na základě práce s francouzským literárním textem prohloubit povědomí studentů o základní problematice teorie literatury. Zvláštní důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků při samostatné analýze literárních textů a tvůrčím psaní.