Courses

Course title:Personnel management
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 7PERS
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Gladyszová (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty s personální prací v organizaci, umožnit jim orientaci v základních personálních činnostech a jejich praktické aplikaci od recruitmentu až po ukončování pracovního poměru. Na konkrétních příkladech budou studenti seznámeni s právními normami a nastavováním HR procesů. Student rozvine své analytické a kritické myšlení nejen srovnáváním teorie s praktickou realizací personální práce. Obsah výuky je rozvíjen a konkretizován na seminářích, kde student zdokonalí kompetenci týmové práce, rozhodování a prezentace.