Courses

Course title:German 4
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 7NE4X
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (G); Mgr. Pavlína Hilscherová
Language:German
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem cvičení je dále rozvinout u studentů jejich výchozí znalosti německého jazyka odpovídající stupni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si rozšíří slovní zásobu a osvojí si gramatické struktury potřebné pro ústní a písemnou komunikaci o tématech spojených s řešením každodenních situací i s volnočasovými aktivitami. Absolvent dosáhne stupně znalostí A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Základní literaturou pro výuku je učebnice Spektrum Deutsch A2+ (lekce 7 - lekce 12) a Spektrum Deutsch B1+ (lekce 1 - lekce 2). K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.