Courses

Course title:Film club
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 7FIKF
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D. (G); doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Language:Czech, English
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:The course is taught in Czech (B1 language level is required). Most movies are presented in Czech, with Czech or English subtitles. Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty NMgr. programu Čeština pro cizince, popř. studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+. Předmět studentům představuje vybraná díla české kinematografie na pozadí vývoje světové kinematografie. Cílem předmětu, realizovaného formou seminárních projekcí je představit studentům výrazné osobnosti, témata, umělecké směry a skupiny české, československé, popř. světové kinematografie 20. a počátku 21. století. Důraz je kladen na mezioborové přesahy, zejména vztah filmu a literatury, historického a společenského vývoje. Předmět současně na tématech z české kultury (film, literatura a film, televizní tvorba apod.) ve světovém kontextu nejen rozšiřuje znalosti zahraničních studentů programu Čeština pro cizince, ale důraz je kladen rovněž na rozvíjení jejich komunikačních kompetencí v češtině - ústní prezentace, psaní krátkých textů, diskuze a argumentace apod.