Courses

Course title:Theatrical studio 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 7DIS2
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 26 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:BcA. Karolína Vyhlídal Hýsková, DiS. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět nabízí studentům zaměření na praktické hry a cvičení vycházející z divadelních, pohybových, hlasových a relaxačních forem. Lekce fungují pod vedením absolventky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Karolíny Vyhlídal Hýskové, divadelní herečky, loutkoherečky, choreografky, hostky několika uměleckých souborů a pedagožky jevištního pohybu na Janáčkově konzervatoři. Semináře jsou věnovány oblastem potřebným k práci před lidmi (rétorika, veřejné vystupování, nonverbální komunikace, práce s trémou, komplexní zaujmutí studentsva - hlas, tělo, gestikulace). Předmět využívá improvizační cvičení, hlasová a pohybová cvičení a nácvik reflexe.