Courses

Course title:Czechoslovak communists in the 20th century
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of History
Course code:KHI / 7CK20
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Jan Pezda, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s rolí komunistického hnutí a komunistické strany v československých moderních dějinách. Seminář je primárně zaměřen na dějiny KSČ v letech 1921-1969; těžiště pak bude ležet v období po roce 1945. Studenti budou seznámeni s vývojem v KSČ na všech úrovních od centra po základní organizace v rámci dějin Československa. Současně se budou soustřeďovat na porozumění problematice komunismu v širších kontextech, na seznámení přístupy různých historiografických směrů i na jejich aplikaci na konkrétní pramenný materiál. Posluchači by měli být schopni promýšlet problematiku dějin KSČ z různých dobových perspektiv. Studenti budou pracovat s odbornou literaturou, archivními prameny a také s audiovizuálními zdroji.