Courses

Course title:Ancient Theatre
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Latin Language and Culture
Course code:KLA / 7ANDI
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem řeckého divadla, hlavními představiteli klasického řeckého i helenistického dramatu a jejich díly. Student tak získá přehled o jednom ze základních fenoménů antické kultury, který měl zásadní vliv na další vývoj evropského divadla.