Courses

Course title:Czech language - practical training
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 4PRCA
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D. (G); Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.; Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.; Mgr. Jarmila Mádrová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět není určen pro studenty programu Český jazyk a literatura (varianta standard, maior, minor), popř. Čeština pro cizince (varianta standard). Předmět je určen studentům navazujících magisterských oborů, kteří musí ovládat zásady psané i mluvené komunikace v českém jazyce. Absolvent kurzu se orientuje v jazykových příručkách a je schopen produkovat texty různých stylů.