Courses

Course title:French literature from the origins till the 17th Century
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 4FRL1
Credits:6
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D. (G); Mgr. Karel Střelec, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Záměrem cyklu seminářů je vytvořit na základě čtenářské zkušenosti studenta hlubší a ucelenější představu o vývojových tendencích, směrech, hnutích, žánrech a nejvýraznějších představitelích francouzské literatury od jejích počátků po konec 17. století, a to v próze, poezii i dramatu. Základní náplní seminářů je analýza a následná interpretace textů pro dané období stěžejních; přirozenou součástí diskuse o textech jsou rovněž specifika jednotlivých estetik a autorů.