Courses

Course title:Evolutionary Tendencies in Contemporary Russian
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 3VTSR
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G); Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:V přednáškách se věnuje pozornost problematice zásadních změn, které probíhají ve vývoji současné ruštiny od poloviny 80. let 20. stol. Práce v seminářích je zaměřena na analýzu aktuálních ruských textů, zejména publicistických, na nichž jsou dokumentovány hlavní vývojové tendence v současné ruštině.