Courses

Course title:Translation of Professional Text 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 3POT1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Pišl, Ph.D. (G); Mgr. Radovan Lakosil
Language:Czech, German
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem tohoto speciálního překladatelského semináře je seznámit studenty s postupy a metodami, které jsou nezbytné při práci na překladech textů, jež mají mají odborné zaměření. Seminář nejprve představí a rozebere specifika různých druhů odborného textu, přičemž bude reflektovat potřeby aktuální translatologické praxe. Mezi stěžejní oblasti semináře budou patřit odborné text z těchto oblastí: právo, technika, ekonomika, medicína, historie, IT atd. Studenti budou průběžně vypracovávat překlady odborných textů, skupinově diskutovat překladatelská řešení a rešeršní prameny. Individuální a skupinové hodnocení studentských překladů bude probíhat s pomocí platformy Moodle, kam budou studenti odevzdávat a sdílet odborné terminologické glosáře, jejichž vypracování bude jednou z podmínek k absolvování předmětu. Cílem semináře je navýšit translatoglogické kompetence a také kontinuálně rozšiřovat jazykové portfolio studenta.