Courses

Course title:Chapters Of History Of Linguistic
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 3DEJA
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:V předmětu se studenti seznámí s historií jazykovědy, jejími směry, lingvistickými školami a jejich představiteli, metodologií zkoumání jazyka.