Courses

Course title:Speech Communication
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2REKO
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Student získává přehled o mezilidské a mezikulturní komunikaci, zejména s cizinci mluvícími ruským jazykem. Důraz je kladen i na neverbální komponent komunikace. Prohlubují se znalosti etikety potřebné k výkonu povolání na úrovni středního managementu, zejména v profesi tlumočníka a průvodce cestovního ruchu.