Courses

Course title:Language Training 6
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 2PC6C
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D. (G); Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty Bc. programu Čeština pro cizince, popř. další zahraniční studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+ apod. Studenti si formou prakticky zaměřených seminářů rozšiřují gramatiku češtiny. Výuka je založena na učebnicích Czech it up B2 a C1