Courses

Course title:Selected Chapters from Lexicology and Word Formation
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2KFLX
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty s formováním slovní zásoby současné ruštiny, důraz je kladen na vývoj původního ruského lexika a na problematiku cizojazyčných přejímek. Student si prohloubí znalosti o systému slovní zásoby ruského jazyka v porovnání s češtinou (v návaznosti na předmět Lexikologie). V rámci utváření vlastního lexikálního minima ruštiny (se všeobecným i odborným zaměřením) si osvojuje také povinné minimum synonym, antonym, frazeologizmů a idiomů.