Courses

Course title:Komunikacja interkulturowa 2 / Intercultural Communication 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 2INK2
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Martyna Barbara Radłowska-Obrusník (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Przedmiot KPF/2INK2 jest kontynuacją przedmiotu KPF/2INK1, a jego celem jest dalsze rozwijanie wiedzy studentów w obszarze polsko-czeskich róznic kulturowo-jezykowych. Praktyczne wykorzystanie zyskanych wiadomości umozliwi studentom unikniecie kulturowo-jezykowych nieporozumień nie tylko w praktyce tlumaczeniowej, ale także w zyciu codziennym i zawodowym w Polsce. Studenci zyskaja umiejetność analizowania indywidualnych róznic miedzykulturowych i stosowania ich w praktyce.