Courses

Course title:Historia i kultura Polski 2 / Polish History and Culture 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 2DKP2
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Przedmiot przybliża rozwój historyczny państwa polskiego od 1900 r. po czasy współczesne, szczególna uwaga jest zwrócona na stosunki polsko-czeskie. Oprócz kontekstu polityczno-historycznego wykłady przybliżają różne zagadnienia dotyczące aktualnych wydarzeń w Polsce. The subject follows historical development of Poland since 1900 up to present day with respect to Polish-Czech relations. Besides the politico-historical context, the lessons will also focus on various questions concerning current affairs in Poland.