Courses

Course title:Fundamentals of marketing and PR
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1ZMPR
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D. (G); Mgr. Adam Soustružník; Mgr. Šárka Swiderová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující s pojetím a základními kategoriemi moderního marketingu, jejich podstatou a obsahem, jakož i metodami, postupy a procedurami hlavních prvků marketingového mixu podniku. Současně je seznámit s pojetím a zásadami moderního PR, jeho postupy, nástroji a etickými principy. Úkolem je souhrnně představit studujícím způsoby zvládání hlavních souborů marketingových a PR aktivit - výzkumu, plánování a prognózování a tvorbou strategií. Definovat základní kategorie moderního marketingu a PR, chápat filozofii, taktiky, psychologické faktory.