Courses

Course title:Fundamentals of wage economics
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1ZMEK
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA (G); Mgr. Bc. Lucie Gavendová; Ing. Mgr. Stanislav Mrvík, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je prakticky seznámit studující s problematickou mzdového účetnictví v kontextu personální práce. Představit prováděcí procesy celkových výpočtů mezd, zpracování obecné mzdové agendy a zaúčtování v souladu s oblastí pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Úkolem je názorně ukázat jednotlivé činnosti související s mzdovým účetnictvím včetně specifik, př. zaměstnávání cizinců či osob se zdravotním postižením. Představit studujícím personální software.