Courses

Course title:Digital society and artificial intelligence
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1SPUI
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Ing. Mgr. Karel Hlaváček, Ph.D. (G); Ing. Kamil Košťál, MBA; Pavlína Tassanyi
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je studujícím uceleně předestřít problematiku digitální společnosti a umělé inteligence od etického a právního rámce a dopadu, přes představení digitálních nástrojů, jejich generací a možností využití s praktickým nácvikem, po cílené zamyšlení nad příležitostmi a hrozbami pronikání AI do společnosti. V závěru se objevuje aktuální téma kybernetické bezpečnosti. Předmět je postaven na praktickém sdílení zkušeností pedagogů, odborníků z různých odvětví praxe a studujících.